OÜ Hõbesalu

Laur ja Kibar teevad torutööd!


OÜ Hõbesalu omab majandustegevuse registri (MTR) registreeringut.
Registreeringu number EEH 006003

Valdkond: Ehitus
Reg. kuupäev 22.dets 2011.a
Tegevusala liigitus:
"Hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitamine, veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine, katlasüsteemide ehitamine, välisveevarustuse ja kanalisatsioonivõrkude, s.h. pumplate, puhastite jm seotud rajatiste ehitamine".

Kutsetunnistused:
1. Nr
181919 Ehitusjuht tase 5 - Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine
2. Nr 181920 Ehitusjuht tase 5 - Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

Tehtud suuremad tööd:


Kontaktinfo:
tel. +372 5218357

e-mail: mehhanisaator@gmail.com

Postiadress: Saue tn 5, Haapsalu 90503
IBAN   EE882200221017345074
KMKNR  EE100701461

Fotod tehtud töödest asuvad siin.

Torutööde pahupoole fotod asuvad siin.